Noticies

19/10/2022
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 23 de març de 2021, va concedir a l'Ajuntament del a Figuera la subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 corresponent al Programa d'inversions de l'anualitat 2021. En aquesta línia de subvenció, s'atorgà un import de 40.000,00...
19/10/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de la Figuera la Subvenció per actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg de Programacions culturals corresponent a l'anualitat 2022 per un import total de 8.573,00 euros Aquesta línia de subvenció s'ha destinat a finançar diferents...
18/10/2022
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 20 de setembre de 2022, ha concedit a l'Ajuntament de la Figuera la subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022. L'import de la subvenció, atorgada per concurrència competitiva, té...
18/10/2022
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 26 de juliol de 2022, ha concedit a l'Ajuntament de la Figuera una subvenció per import de 1.230,31 euros per al programa de Projectes i Activitats culturals o interès per la ciutadania, de caràcter singular 2022.. L'import de la subvenció...
18/10/2022
El Ministeri de l’Interior ha concedit a l'Ajuntament de la Figuera la Subvenció PEN 202 en l’adquisició de maquinaria per a emergències PAMEN en el pla d’actuació municipal en emergència nuclear al municipi de la Figuera per un import total de 56.602,61 euros i on el Ministeri de l’Interior...
26/09/2022
Per la Resolución de 10 de desembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, es va concedir a l'Ajuntament de la Figuera la quantitat de 1.019,98 euros per al desenvolupament de noves o ampliades competències reservades a les entitats locals en el Pacto de...
13/04/2022
Per Acord de la Junta de Govern de data 21 de desembre de 2021, la Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de La Figuera la subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, corresponent a la convocatòria 2021. L'import concedit és de: 8.350,13 euros per...
01/03/2022
Per Acord de la Junta de Govern de data 26 d'octubre de 2021, la Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de La Figuera la subvenció excepcional i per fenòmens meteorològics excepcionals, corresponent a la convocatòria 2021. L'import concedit és de 581,40 euros i s'ha destinat a finançar...
28/12/2021
Per Acord de la Junta de Govern de data 5 d'octubre de 2021, la Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de La Figuera la subvenció per a projectes i activitats culturals singulars. L'import concedit és de 6.688,50 euros i s'ha destinat a finançar els actes commemoratius dels 50 anys de l'...
10/08/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de La Figuera per un import total de: 8.573,00 euros, per finançar les despeses de les actuacions de l'Ecatàleg, realitzades en l'any 2021, i que es detallen a continuació: Alegria que és Festa Major, data actuació 07/08/2021 Cobla...

Pàgines