Noticies

26/03/2024
L’ Ajuntament de la Figuera es titular de les instal·lacions de bar situades en l'immoble de titularitat municipal Lo Cafè situat al Cr. Font, 17, 1er pis que figura en l'Inventari de Béns com a bé de domini públic, i es considera la conveniència de rendibilitzar aquest emplaçament mitjançant l'...
20/03/2024
L’ Ajuntament de la Figuera es titular de les instal·lacions de la botiga situades en l'immoble de titularitat municipal situat al Cr. Font, 17, que figura en l'Inventari de Béns com a bé de domini públic, i es considera la conveniència de rendibilitzar aquest emplaçament mitjançant l'atorgament de...
07/03/2024
En data 4 de març de 2024 s’ha publicat en el DOGC número 9114 que el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) ha iniciat la informació pública de la següent actuació: Projecte constructiu de substitució de comportes i millora del sistema d’auscultació de la presa de...
01/03/2024
La Comunitat General de regants d´Aigües del riu Montsant, comunica la convocatòria per a la propera Assemblea General Ordinària que se celebrarà el proper divendres 22 de març de 2024 , a les 20:00 hores en segona convocatòria a la Sala Polivalent de l´Ateneu Bisbalenc.
20/12/2023
La Generalitat de Catalunya, Departament de Presidència, per mitjà de la Subvenció per a la millora d'infraestructures o equipaments de pràctica esportiva per a municipis de fins a 2.000 habitants ha atorgat la l'Ajuntament 4.123 euros per millora d'intraestructura de la piscina municipal.
18/12/2023
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 12 de desembre de 2023, ha concedit a l'Ajuntament de la Figuera una subvenció nominativa per import d'11.000 euros per la connexió d'un punt de subministrament elèctric a l'estacionament dissuassiu.
24/11/2023
L'Assemblea General ordinària de la Comunitat General de Regants d'aigües del riu Montsant se celebrarà el proper 21 de desembre a les 19h en primera convocatòria i a les 19:30h en segona convocatòria a la Sala Polivalent de l'Ateneu Bisbalenc. Teniu la informació en document adjunt.
19/10/2023
Per Resolució d'Alcaldia de data 26 setembre de 2023, s'ha aprovat definitivament el Projecte de Reparació del paviment i construcció de mur d'escullera en el Camí de les Hortes redactat per la tècnica municipal pertanyent als Serveis tècnic del Consell Comarcal del Priorat amb un pressupost d'...
05/10/2023
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 20 de juny de 2023, ha concedit a l'Ajuntament de la Figuera la subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2023. L'import de la subvenció, atorgada per concurrència competitiva, té...
05/10/2023
La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 20 de juny de 2023, ha concedit a l'Ajuntament de la Figuera una subvenció per import de 1.874,41 euros per al programa de Projectes i Activitats culturals o interès per la ciutadania, de caràcter singular 2023. L'import de la subvenció,...

Pàgines