Noticies

26/09/2022
Per la Resolución de 10 de desembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, es va concedir a l'Ajuntament de la Figuera la quantitat de 1.019,98 euros per al desenvolupament de noves o ampliades competències reservades a les entitats locals en el Pacto de...
13/04/2022
Per Acord de la Junta de Govern de data 21 de desembre de 2021, la Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de La Figuera la subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, corresponent a la convocatòria 2021. L'import concedit és de: 8.350,13 euros per...
01/03/2022
Per Acord de la Junta de Govern de data 26 d'octubre de 2021, la Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de La Figuera la subvenció excepcional i per fenòmens meteorològics excepcionals, corresponent a la convocatòria 2021. L'import concedit és de 581,40 euros i s'ha destinat a finançar...
28/12/2021
Per Acord de la Junta de Govern de data 5 d'octubre de 2021, la Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de La Figuera la subvenció per a projectes i activitats culturals singulars. L'import concedit és de 6.688,50 euros i s'ha destinat a finançar els actes commemoratius dels 50 anys de l'...
10/08/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de La Figuera per un import total de: 8.573,00 euros, per finançar les despeses de les actuacions de l'Ecatàleg, realitzades en l'any 2021, i que es detallen a continuació: Alegria que és Festa Major, data actuació 07/08/2021 Cobla...
24/03/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de La Vilella Baixa per un import de: 253,95 euros, per finançar les despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics, en l'anualitat 2020.
24/03/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per l'anualitat 2020 a l'Ajuntament de La Figuera per import de 7.083,28 €, per actuacions de protecció de la salut pública, amb motiu de la COVID'19
02/09/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per l'anualitat 2019 a l'Ajuntament de La Figuera per import de 6.500 €, PAM-adquisició remolc i maquinària.
02/09/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per l'anualitat 2017 a l'Ajuntament de La Figuera per import de 84.931,00 €, pel PAM-obres, per l'execució de l'obra de l'Adequació zona d'aparcament dissuasori fora nucli, fase 1.
02/09/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per l'anualitat 2021 a l'Ajuntament de La Figuera per import de 31.580,00 €, pel PAM-despeses corrents .

Pàgines