Consulta a les Administracions públiques afectades i a les persones interessades del projecte “Projecte constructiu de substitució de comportes i millora del sistema d’auscultació de la presa de Margalef”

07/03/2024

Consulta a les Administracions públiques afectades i a les persones interessades del projecte “Projecte constructiu de substitució de comportes i millora del sistema d’auscultació de la presa de Margalef”

En data 4 de març de 2024 s’ha publicat en el DOGC número 9114 que el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) ha iniciat la informació pública de la següent actuació: Projecte constructiu de substitució de comportes i millora del sistema d’auscultació de la presa de Margalef. Expedient: AG-2023-563 Durant el termini d’informació pública les persones que tinguin interès a examinar l’expedient ho podran fer al tauler d'anuncis de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat) i en l’Ajuntament de La Figuera i podran formular les al·legacions que creguin convenients, preferentment per mitjà electrònic (https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica), indicant en l'assumpte el número de l'expedient que consta al títol de l'Edicte, a la Secretaria d’Agenda Rural del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.