SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA MILLORA D'INFRAESTRUCTURES O EQUIPAMENTS DE PRÀCTICA ESPORTIVA PER A MUNICIPIS DE FINS A 2.000 HABITANTS.

20/12/2023

SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA MILLORA D'INFRAESTRUCTURES O EQUIPAMENTS DE PRÀCTICA ESPORTIVA PER A MUNICIPIS DE FINS A 2.000 HABITANTS.

La Generalitat de Catalunya, Departament de Presidència, per mitjà de la Subvenció per a la millora d'infraestructures o equipaments de pràctica esportiva per a municipis de fins a 2.000 habitants ha atorgat la l'Ajuntament 4.123 euros per millora d'intraestructura de la piscina municipal.