Història i tradicions

La llegenda diu que al lloc on ara hi ha el poble s'hi trobava una immensa figuera, tan gran que els romans hi aixoplugaven els ramats. Després, i al mateix lloc, s'hi construí un castell que conservà al seu pati aquesta figuera. Actualment, al carrer de la muralla hom pot veure restes evidents de murs fortificats. D'aquell desaparegut castell i d'aquella gran figuera, sembla ser que el poble n'ha conservat el nom.

La primera dada històrica sobre la Figuera la trobem a la donació que feu Albert de Castellvell a l'església de Tortosa. En aquesta donació, se l'anomena com a muntanya de Gibolhoder.

Gibolhoder o la Figuera, no fou poblada fins uns anys després de la seva integració a les terres de Tortosa. La seva carta de població data del 5 de desembre de 1182, tres anys abans de la de Cabacés. És, doncs, una de les cartes de poblament més antigues de la Catalunya Nova.

En aquell temps, se li atorgava un terme extens que limitava amb el riu Montsant amb el Mas d'en Bas, antic poble del Molar, i amb Ascó i Cabacés.

Poc temps després, la Figuera s'integrà a la Baronia de Cabacés, com es pot comprovar en el "Llibre de les Ordinacions de la Vila della Figuera", llibre d'usos i costums que regulen la convivència del poble. Iniciat l'any 1310, acabà el 1734.

Subscriure a