SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DE PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS O INTERÈS DE CARÀCTER SINGULAR 2023

05/10/2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DE PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS O INTERÈS DE CARÀCTER SINGULAR 2023

La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 20 de juny  de 2023, ha concedit a l'Ajuntament de la Figuera una subvenció per  import de 1.874,41  euros per al programa de  Projectes i Activitats culturals o interès per la ciutadania, de caràcter singular 2023.

L'import de la subvenció, atorgada per concurrència competitiva, es destinarà a finançar les següents despeses:

- Aplec de germanor de l'Ermita de Sant Pau.

 

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBENCIÓ PER A CONTRACTAR 2 PERSONES  PER A LA BRIGADA MUNICIPAL - Ajuntament de Gandesa