SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER SUBVENCIÓ DE SALUT PÚBLICA PER GENERAR ENTORNS MÉS RESILENTS, SEGURS I SALUDABLES -2022

18/10/2022

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER SUBVENCIÓ DE SALUT PÚBLICA PER GENERAR ENTORNS MÉS RESILENTS, SEGURS I SALUDABLES -2022

La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 20 de setembre de 2022, ha concedit a l'Ajuntament de la Figuera la subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i
saludables, convocatòria 2022.

L'import de la subvenció, atorgada per concurrència competitiva, té diferents línies:

- Línia 1- 1.2  Piscines import concedit de 8.174,00 euros, per finançar el servei de socorrisme a les piscines municipals.

- Línia 1- 1.3 Agent Cívic import concedit de 5.331,00 euros, per finaçar el servei d'agent cívic que va realitzar les feines a les piscines municipals.

- Línia 2 Salut import concedit de 6.304,91 euros per finançar diverses actuacions:

              Tipus 2.1 Servei de subministrament d’aigua de consum humà: les actuacions subvencionades corresponen a les analítiques d’aigua, a l’adquisició de productes per al tractament de l’aigua de consum i a la neteja i desinfecció  dels dipòsits de capçalera.

                Tipus 2.7 Equips de protecció individual: s’ha subvencionat l’adquisició d’equips de protecció individual per al personal de manteniment de l’Ajuntament. 


                Tipus 2.8 Actuacions en relació al DEA: l'actuació subvencionada correspon a la quota de manteniment del desfibril·lador.
 

 Actuacions: