SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER SUBVENCIÓ DE SALUT PÚBLICA PER GENERAR ENTORNS MÉS RESILENTS, SEGURS I SALUDABLES -2022

18/10/2022

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER SUBVENCIÓ DE SALUT PÚBLICA PER GENERAR ENTORNS MÉS RESILENTS, SEGURS I SALUDABLES -2022

La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 20 de setembre de 2022, ha concedit a l'Ajuntament de la Figuera la subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i
saludables, convocatòria 2022.

L'import de la subvenció, atorgada per concurrència competitiva, té diferents línies:

- Línia 1- 1.2 import concedit de 8.174,00 euros.

- Línia 2 import concedit de 6.304,91 euros.

- Línia 1- 1.3 import concedit de 5.331,00 euros.

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Salou una subvenció  per import de 50.611,24 € corresponent al programa de despeses corrents del  PAM anualitat 2014, quantitat equivalent al 100% del