SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - SALUT PÚBLICA 2021

13/04/2022

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - SALUT PÚBLICA 2021

Per Acord de la Junta de Govern de data 21 de desembre de 2021, la Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de La Figuera la subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i
saludables, corresponent a la convocatòria 2021. L'import concedit és de: 8.350,13 euros per destinar-los a la piscina municipal, 5.214,00 euros destinats a l'agent cívic i 6.572,06 destinats a la protecció de la salut pública.