SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS O INTERÈS PER LA CIUTADANIA, DE CARÀCTER SINGULAR 2022.

18/10/2022

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS O INTERÈS PER LA CIUTADANIA, DE CARÀCTER SINGULAR 2022.

La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 26 de juliol  de 2022, ha concedit a l'Ajuntament de la Figuera una subvenció per  import de 1.230,31  euros per al programa de  Projectes i Activitats culturals o interès per la ciutadania, de caràcter singular 2022..

L'import de la subvenció, atorgada per concurrència competitiva, es destinarà a finançar les següents despeses:

- Aplec de germanor de l'Ermita de Sant Pau.

 

La Diputación de Tarragona ha aprobado una aportación de 50.000 euros para  el Parque Natural de Els Ports. Parques naturales de Catalunya