SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA- PAM DESPESA CORRENTS 2022

15/11/2022

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA- PAM DESPESA CORRENTS 2022

La Diputació de Tarragona per Acord de la Junta de Govern de data 22 de febrer de 2022, ha atorgat a l'Ajuntament de la Figuera la quantitat de 31.580,00 euros en concepte de Despeses Corrents del PAM 2022.

 

La Diputació de Tarragona obre la convocatòria per ...