SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - PAM 2020-2023 - PROGRAMA D'INVERSIONS

19/10/2022

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - PAM 2020-2023 - PROGRAMA D'INVERSIONS

La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 23 de març de 2021, va concedir a l'Ajuntament del a Figuera  la subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 corresponent al Programa d'inversions de l'anualitat 2021. En aquesta línia de subvenció, s'atorgà un import de 40.000,00 euros per a l'execució del projecte d'Arranjament de diversos carrers, fase cr. de la Bassa de la Figuera  el pressupot del qual era de 60.422,89 euros i la seva execució finalitza el setembre de 2022, també s'atorga un import de 41.831,24 euros per l'Adequació del parquing, fase 2, el pressupost del qual era de 54.342,47 euros.