SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA EN EQUIPAMENT MUNICIPALS CULTURALS O D'INTERÈS CIUTADÀ

25/01/2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA EN EQUIPAMENT MUNICIPALS CULTURALS O D'INTERÈS CIUTADÀ

La Diputació de Tarragona per Acord de la Junta de Govern  de data 29 de novembre de 2022, ha atorgat a l'Ajuntament de la Figuera la quantitat de 4.949,49 euros dins la subvenció per la inversió en equipaments municipals, culturals o d'interès ciutadà, en bens inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials, per l'any 2022.

 

Notícies – Associació Montsant