SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA-DIGITALITZACIÓ, TRANSFORMACIÓ I MILLORA DE LA SEGURETAT DELS MUNICIPIS 2022

05/01/2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA-DIGITALITZACIÓ, TRANSFORMACIÓ I MILLORA DE LA SEGURETAT DELS MUNICIPIS 2022

La Diputació de Tarragona per Acord de Govern de data 13 de desembre de 2022, ha atorgat a l'Ajuntament de la Figuera la quantitat de 3.363,46 euros dins la subvenció per la Digitalització, transformació  i millora de la seguretat dels municipis per l'any 2022.

La Diputació de Tarragona obre la convocatòria per contractar serveis  professionals a la cultura | Institut Ramon Muntaner