SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA D'EXCEPCIONALS I PER FENÒMENS METEOROLÒGICS TIPUS B I C 2022.

21/10/2022

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA D'EXCEPCIONALS I PER FENÒMENS METEOROLÒGICS TIPUS B I C 2022.

La Diputació de Tarragona, per Acord de Junta de Govern de 18 d'octubre  2022, va concedir a l'Ajuntament de la Figuera  la subvenció per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022 en les seves línes B i C .

- En la línia B de subvenció, s'atorgà un import de 9.284,81 euros per la reparació de la planta depuradora d'aigües residuals, el pressupost de la qual era de 9.474,30 euros.

- En la línia C de subvenció, s'atorgà un import de 2.210,44 euros per l'assistència tècnica de redacció d'informe d'eficiència energètica, el pressupost de la qual era de 2.255,57 euros.

 

La Diputació de Tarragona obre la convocatòria per contractar serveis  professionals a la cultura | Institut Ramon Muntaner