La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció segons les bases del 2020 pel PAM-despeses corrents

02/09/2020

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció segons les bases del 2020 pel PAM-despeses corrents

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per l'anualitat 2020 a l'Ajuntament de La Figuera per import de 31.580,00 €, pel PAM-despeses corrents.