La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció segons les bases del 2019 pel PAM-adquisició remolc i maquinària

02/09/2020

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció segons les bases del 2019 pel PAM-adquisició remolc i maquinària

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per l'anualitat 2019 a l'Ajuntament de La Figuera per import de 6.500 €, PAM-adquisició remolc i maquinària.