La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció segons les bases del 2017 pel PAM-obres

02/09/2020

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció segons les bases del 2017 pel PAM-obres

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per l'anualitat 2017 a l'Ajuntament de La Figuera per import de 84.931,00 €, pel PAM-obres, per l'execució de l'obra de l'Adequació zona d'aparcament dissuasori fora nucli, fase 1.