La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de La Figuera per a activitats culturals singulars

28/12/2021

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de La Figuera per a activitats culturals singulars

Per Acord de la Junta de Govern de data 5 d'octubre de 2021, la Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de La Figuera la subvenció per a projectes i activitats culturals singulars. L'import concedit és de 6.688,50 euros i s'ha destinat a finançar els actes commemoratius dels 50 anys de l'Aplec de Germanor.