La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció segons les bases del 2019 pel PAM-sosteniment del lloc de secretaria-intervenció

02/09/2020

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció segons les bases del 2019 pel PAM-sosteniment del lloc de secretaria-intervenció

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per l'anualitat 2019 a l'Ajuntament de La Figuera per import de 5.000 €, pel PAM-sosteniment del lloc de secretaria-intervenció.